Privacy statement

Stichting Zoefff Huttenbouw Wormerveer respecteert jouw privacy als bezoeker van onze website. Wij zorgen ervoor voor dat jouw persoonlijke informatie, die je aan ons geeft via onze website, altijd vertrouwelijk, zorgvuldig en conform de geldende wet- en regelgeving wordt behandeld.

De door jou verstrekte gegevens via onze website gebruiken wij om te kunnen voldoen aan jouw verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gaan vertrouwelijk om met alle informatie die je aan ons geeft. Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt gegeven en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van onze website. Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten werken. We gebruiken deze cookies alleen om te onderzoeken hoe we het gebruik van onze website kunnen verbeteren. Zo houden we bijvoorbeeld bezoekersaantallen en populaire pagina’s bij. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.